Eesti Traalpüügi Ühistu peamised tooted on:

* külmutatud kilu ja räim, 15 kg plokid, pakendatud trükiga ja markeeritud kotti või siis ilma pakendita

* Klassikaline vürtsikilu ning -räim

Enamus ettevõtte toodangust eksporditakse. Peamised eksporditurud on:

* Ukraina

* Venemaa

* Moldova

* Rumeenia

Paktiivselt tegeletakse võimalike uute turgude leidmise ja nendele sisenemisega.