Eesti Traalpüügi Ühistu on asutatud 2005.a. detsembris   Tallinnas. Ühistu on spetsialiseerunud traalpüügile, külmutatud kala ja vürtsikala ekspordile. Töödeldavatest kalaliikidest on peamised kilu ja räim.

Täiesti uus tootmis- ja laokompleks on rajatud Paldiski Lõunasadama naabrusse, 50 km kaugusele Tallinnast. Kompleksi alust pinda on 3400 m2, kuhu kuuluvad külmhoone kambritega nii külmutatud kui ka jahutatud toodetele, tootmis-, olme- ning kontoriruumid.

Tootmisprotsess on automatiseeritud maksimaalselt, selleks on paigaldatud kvaliteested seadmed Skandinaavia tootjatelt, seda nii kala sorteerimiseks, külmutamiseks ja pakendamiseks.  Projekteeritud tootmisvõimsus on kuni 200 tonni kala töötlemist ööpäevas.

Ühes vahetuses töötab 10 inimest, kokku plaanib ettevõte tööle võtta kuni 30 inimest.

Tunnustus: Põllumajandusministri 27. detsembri 2005.a käskkiri nr 308. Veterinaar- ja toiduameti otsusega 21.07.2010 sai Eesti Traalpüügi Ühistu toidukäitleja tunnustamise numbri 561.

 

Eesti Traalpüügi Ühistu kaasrahastatud projektid Euroopa Kalandusfondi 2007-2013 rakenduskava meetme 3.1 „Ühistegevused“

projekt 931114780013 juuni 2014-oktoober 2015, toetuse summa 616912,50 EUR.

Kiirkülmutuskambrite ehitus ja külmutusseadmete paigaldus 200 tonni kala külmutamiseks ööpäevas olemasoleva Eesti Traalpüügiühistu tehases Paldiskis. Tooraine ja valmistoodangu pakkeliinide soetamine ja paigaldus.

projekt 931114780011 juuni 2014-aprill 2015, toetuse summa 709469,25 EUR.

Ladustamiseks vajaliku külma- ja laohoone ehitamine koos vajalike külmaseadmetega 2000 tonni külmutatud kala hoiustamiseks Lius